*sigh*

Sa isang gabing pagtatagpo
Saan tayo tutungo?

Maghihiwalay ba ang landas natin?

O sabay na magpapadala

Sa pabugsu-bugsong hangin?

No comments: