hmmm...

Masdan, kay lawak ng iyong kapaligiran, sa bundok ng karunungan
Imulat ang iyong mata sa buhay na kay ganda

Dinggin, sa ibaba'y may dumaraing, dahil sa hinagpis
Kanilang pasakit, tinuturing na yagit

Bumaba ka sa bundok, at ika'y makibahagi
Bumaba ka sa bundok, at hanapin 'yong sarili

No comments: